Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради (ІМЦ) засновано в 2004 році на основі Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Директор ІМЦ – Плахотнікова Галина Дмитрівна.

Структура центру включає два відділи, очолювані завідувачами. Методичний супровід діяльності закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти здійснюють 14 методистів (13,75 ставок), 1 практичний психолог, 1 бібліотекар. Забезпечують якісну роботу закладу 2 техніки та 1 техпрацівник.

2 працівники Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради мають державну нагороду України  почесне звання  «Заслужений учитель України», 8 – нагороджені відомчим заохочувальним знаком «Відмінник освіти України», 1 – нагрудним знаком «Софія Русова», 2 – обласною премією імені А.С.Макаренка.

Колегіальним органом Інформаційно-методичного центру, який координує діяльність структурних підрозділів, є науково-методична рада, роботу якої спрямовано на вдосконалення змісту освіти та його навчально-методичного забезпечення.

Інформаційно-методичний центр сприяє виконанню положень Концепції «Нова українська школа», забезпечуючи впровадження сучасних моделей навчання,  інноваційних педагогічних технологій в практику діяльності закладів через систему ефективного методичного та психолого-педагогічного супроводу; досягненню якісних змін у способі діяльності педагогічних працівників, стилі їх професійного життя та мислення, орієнтує діяльність на інтеграцію парадигми сучасної освіти до європейського та світового простору.

Інформаційно-методичний центр:

·         залучає заклади освіти до дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності;

·         створює систему впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику освітнього процесу, у тому числі на основі Інтернет-контенту;

·         постійно здійснює інформаційно-методичний супровід загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста з питань роботи з обдарованою учнівською молоддю, організовує проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, змагань;

·         популяризує педагогічний досвід працівників закладів освіти шляхом організації та проведення конкурсів фахової майстерності, презентації в методичних виданнях;

·         інтегрується до загальноукраїнської методичної спільноти шляхом співпраці з методичними центрами, закладами вищої освіти, науково-дослідними установами, фондами, асоціаціями, видавництвами, громадськими організаціями;

·         забезпечує психологічний супровід освітнього процесу.

Стабільно позитивні результати досягаються шляхом проведення нестандартних форм діяльності та максимальної диференціації у роботі з педкадрами, ефективного застосування освітніх новацій, здійснених на основі компетентнісного та діяльнісного підходів.

За період з 2014 до 2018 року 8 учителів стали переможцями ІІ (обласного) туру професійного всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та представляли місто на ІІІ (всеукраїнському) етапі. 22 роботи з ППД занесено до міського, 20 – до обласного каталогу передового педагогічного досвіду. Понад 90 % учасників команд міста в 2019 році стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, понад 50 % – переможцями IV етапу.

 

         Ефективна творча діяльність Інформаційно-методичного центру відзначена у всеукраїнському проекті «Золотий фонд нації» (занесено до категорії «Національні лідери України»), IX Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та IX Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (2 золоті медалі, 2018 рік).